Kontakt

19 czerwca 2016

Biuro projektu:

ul. Dobieżyńska 35 D

64-320 Buk

adres e-mail: projekt@pluszak-buk.pl

tel.: 693 411 950

Personel projektu:

Koordynator projektu: Anna Strzelewicz

Personel merytoryczny: Olga Mazurek-Lipka

Asystent: Paweł Mazankiewicz