WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Państwu droga elektroniczną, na podane w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail.