Motylki

28 września 2017

ORGANIZACJA PRACY:

 

Działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są realizowane w oparciu o program opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy i w oparciu o miesięczne i tygodniowe plany pracy. Kładziemy nacisk na rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwój umiejętności społecznych, zabaw grupowych, umuzykalniające, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, wychowanie estetyczne, rozwijanie twórczości plastycznej i wrażliwości, zadania ogólno-rozwojowe, zabawy ruchowe oraz zajęcia tematyczne. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci.

Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka, wieku dziecka, z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu na zabawę, naukę i realizację zajęć dodatkowych.

Plan dnia jest indywidualnie dostosowany do każdego Maluszka. Jest bardzo elastyczny, dzięki czemu Maluszki śpią, jedzą i bawią się wtedy kiedy tego potrzebują. Tutaj opiekunki czuwają nad wszystkim, kierują się indywidualnymi potrzebami poszczególnych dzieci i wskazówkami rodziców, a także zaleceniami naszej pani pielęgniarki.

 

Ramowy rozkład dnia

6.30 –  otwarcie żłobka

6.30 – 8.00 – schodzenie się w salach, zabawy indywidualne inspirowane pomysłami dzieci

8.00 – 8.15 – zabawy z opiekunem

8.15 – 8.30 – czynności higieniczne

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00- 9.15 – czynności higieniczne, mycie zębów

9.15 – 10.30 – powitanie, zabawy edukacyjne/zajęcia ruchowe/spacer

10.30 – 11.00 – czynności higieniczne i pielęgnacyjne

11.00 – 11.20 – obiad I danie

11.20 – 11.30 – czynności higieniczne

11.30 – 13.15 – drzemka

13.15 – 13.30 – czynności higieniczne

13.30 – 14.00 – obiad II danie

14.00 – 14.30 – zabawy indywidualne

14.30 – 14.45 – czynności higieniczne

14.45 – 15.15 – podwieczorek

15.15 – 17.00 – dzieci schodzą się do jednej sali, swobodne zabawy, zabawa indywidualna z dzieckiem, obserwacje

17.00 – zamknięcie placówki